I N F O R M A T O R I Nr.5

5 November 2014

Në bazë të raporteve të vëzhguesëve nga ndeshjet e Javës së V-të LIGA E MESHKUJVE-GRUPI PARË të

zhvilluara më 01/02.. Nëntor 2014, Komesari i Garave bënë regjistrimin e ndeshjeve:

KAÇANIKU - NEW BORN, 46: 100 (11:20; 11:29; 19:14; 05:37)

Gjyqtarët: Astri Kasapolli, Elion Obrtnica

Vëzhguesi: Bekim Aliu

Organizimi i ndeshjes: i mirë

Sjelljet e Skuadrave: Skuadra <A> dhe <B> korekte dhe sportive

Sjelljet e shikuesëve: Korekte dhe sportive . Numri i tyre ishte 20.

Reklamat e ETC (sponzoruesit të ligës) ishin të vendosura.

KERASAN PRISHTINA - KOSOVA, 78:61 (23:11; 19:21; 16:19; 20:10)

Gjyqtarët: Xhavit Beqiri, Ilhan Xhaka,

Vëzhguesi: Gëzim Maloku

Organizimi i ndeshjes: i mirë

Sjelljet e Skuadrave:

Skuadra <A> korekte dhe sportive përveç të lojatrit me nr. 15 EGZON KUQI, i cili per shskak të sjelljes jo

sportive ndëshkohet me GT dhe conform nenit 50.1.të PG dènohet me 25,00€

Skuadra <B> korekte dhe sportive.

Sjelljet e shikuesëve: Korekte dhe sportive . Numri i tyre ishte 30.

Reklamat e ETC (sponzoruesit të ligës) ishin të vendosura.

FUSHE KOSOVA - LIPJANI 0:2

M-JUNIOR - pushon

V E N D I M

1. EGZON KUQI, KB Kerasan Prishtina, konform nenit 50.1.d-të PG dënohet me 25,00€.P r i sh t i n ë, Komesari i Garave,

05. Nëntor 2014. Bajrush Ademi