KB Penza ( meshkujt) ka paraqitur për regjistrim lojtarin ndërkombëtar Richards Xavier Shamal nga USA.

2 November 2018

KB Penza ( meshkujt) ka paraqitur për regjistrim lojtarin ndërkombëtar Richards Xavier Shamal nga USA.

Lojtari lartëpermendur mund të regjistrohet në FBK dhe të paraqitet për KB Penza pas plotësimit të kritereve në bazë të Regullores mbi regjistrimin e lojtarëve në FBK.