Të shtunën Kuvendi i Punës i FBK-së

  • Të shtunën Kuvendi i Punës i FBK-së
17 November 2015

Të shtunën (21.11.2015) duke filluar nga ora 11:00 në sallën e konferencave në “Orion” në Prishtinë do të mbahet Kuvendi i Punës i Federatës së Basketbollit të Kosovës (FBK)  me këtë:

REND DITE
1. Zgjedhja e trupave punues:
- Kryesisë së punës,
- Komisioni verifikues,
- Procesmbajtësin.
2. Aprovimi i procesverbalit nga mbledhja e Kuvendit të punës më 26 qershor 2014.
3. Raporti i punës së FBK-së për periudhën qershor 2014 – shtator 2015
4. Raporti financiar dhe auditimi i jashtëm për periudhën 01 gusht 2014 – 31 korrik
2015
5. Raportet e Komesarëve të Garave për sezonin 2014/15
6. Miratimi i pakos së ndryshimeve statutare
7. Aprovimi i anëtarëve të rinj të Kuvendit të FBK-së
8. Votimi për një vend vakant në Bordin e FBK-së
9. Të ndryshme