Agjenda e Klinikës së SHGJFBK-së para fillimit të edicionit 2017/18

  • Agjenda e Klinikës së SHGJFBK-së para fillimit të edicionit 2017/18
12 Shtator 2017

Salla e Konferencave "ORION" - Prishtinë: 

E shtunë,  ora  9:00 Testimet ONLINE për Vëzhguesit (Obligative vetëm për vëzhguesit)

E shtunë,  ora  10:00  Prezantimi i  Propozicioneve të Garave- F. Kurshumlija (Obligative për vëzhguesit dhe  gjyqtarët)

E shtunë,  ora  11:00  Ndryshimet  e rregullave të basketbollit  nga 01.10.2017  FIBA Inst. Gj. Piperkov (Obligative për vëzhguesit dhe gjyqtarët)  NEW Basketball  Rules  2017  

E shtunë,  ora  12:00 Dreka e përbashkët

E shtunë,  ora  12:45  Mekanika  3 PO FIBA Inst.Gj. Piperkov

E  shtunë,  ora  13:45  Pauza

E shtunë, ora 14:00    Përgatitja mentale e gjyqtarëve të basketbollit (Prof.Doc.Universitetit Pamukale, Ridvan Ekmekci)

E shtunë,  ora 16:00  Work Shop (UF, Violation, Flopping ), FIBA Inst. Gj. Piperkov

E shtunë,  ora 17:00  Testimet  ONLINE  për gjyqtarë  (Tri Grupe)

 

                       E diel  17.09.2017 SHM "DON BOSKO" - Prishtinë

E diel,  ora  10:00-10:30   Puna  praktike (Ndryshimet e Mekanikës 3 PO), FIBA Inst. Gj. Piperkov – F. Kurshumlija

E diel,  ora  10:30  Testimet  Fizike (Bip Test) Gj. Piperkov, F. Kurshumlija

E diel, ora  10:00 – 12:00 Trajnimi mental dhe motivimi në basketboll (Ridvan Ekmekci )

E diel,  ora  12:00 -12:30   Pauza

E diel, ora  12:30 -14:00  COACH Clinic - Ndryshimet e  Rregullave të basketbollit 2017 FIBA Inst. Gj. Piperkov – F. Kurshumlija, NEW Basketball  Rules 2017