Aprovohet statuti i ri i FBK-së

  • Aprovohet statuti i ri i FBK-së
21 Dhjetor 2013Statuti i ri i FBK-së që është në harmoni të plotë me legjislacionin në fuqi dhe është në funksion të anëtarëve të FBK-së dhe kërkesave të tyre për përparim të basketbollit, është aprovuar sot njëzëri nga të gjithë anëtarët e Kuvendit të FBK-së.

Ky statut do të jetë tanimë në shërbim të të gjithëve që mirren me basketboll, pasi që janë bërë ndërrimet sipas kërkesave të tyre.

I tërë statuti i ri i FBK-së për më tepër do të jetë publik prej tash e tutje, pasi që do të botohet së shpejti në www.basketbolli.com te sekcioni Dokumentet.