Informatori nr. 4 i ETC SUPERLIGËS

21 Tetor 2013

Në bazë të raporteve të vëzhguesëve nga JAVA E IV. e ETC SUPERLIGA e zhvilluar më 19/10 Tetor, Komesari I Garave bënë regjistrimin e ndeshjeve:

D R I T A - T R E P Ç A 88:84 (23:17; 20:27; 21:27; 2413)

Gjyqtarët: Faton Kurshumlia, Xhelal Mumini dhe Fisnik Ramadani.
Vëzhgues: Naim Lepaja
Organizimi I ndeshjes: I mirë


Sjelljet e akterëve: Skuadra –A- korekte , perveç të trajnerit Arben Bislimi I cili ndeshkohet me GT për sjellje jo sportive, për çka denohet me 75€,konformë nenit 53/D-1 alineja 2 të PG; lojtarit me nr. 12.
Adem Dushnica I cili per shkak te sjelljes jo sportive ndeshkohet me GT dhe denohet me 50€ konforme nenit 53/D-1 të PG; lojtarit me nr. 13.
Fisnik Mehmeti I cili për shkak të sjelljes jo sportive ndëshkohet me GT dhe konformë nenit 53/D-1 dënohet me 50€.

Nexhat Ramadani, mbajtës I proçesverbalit, për shkak të sjelljes jo sportive në minutën e 8 të çerekut të III-të(sharjeve dhe kërcnimevendaj gjyqtarëve), dënohet me 6 muaj ndalesë të kryerjes se detyrave, konformë nenit 20, alineja 4 e Rregullores Disciplinore.

Skuadra – B – Korekte dhe sportive.

Sjelljet e shikuesëve: Jo sportive për shkak të hedhjes së gjësendeve të forta, Klubi konformë nenit 53/B-9 të PG dënohet me 100€.

Panot me reklama të Sponzorëve të vendosura.

 

SIGAL PRISHTINA - B E S A 92:62 (22:15; 28:11; 21:27; 21:09)


Gjyqtarët: Daut Mehmeti, Xhavit Beqiri dhe Ilhan Xhaka.

Vëzhgues: Nexhdet Hoxha
Organizimi I ndeshjes :I mirë
Sjelljet e akterëve: Skuadra A dhe B korekte dhe sportive.
Sjelljet e shikuesëve: Korekte. Ndeshja eshte zhvilluar Sipas Vendimit të Bordit të FBK.
Panot e reklamave të sponzorëve të vendosura.

 

P E J A - R T V – 21  73:58 (19:13; 22:17; 15:15; 17:13)

Gjyqtarët: Alban Vula, Azem Hoxhaj dhe Atdhe Goçaj
Vëzhgues: Sejdi Mehmeti
Organizimi I ndeshjes: I mirë

Sjelljet e akterëve: Skuadra –A- korekte, skuadra –B- korekte përveç të trajnerit A.Adinoviq I cili për shkak të reagimit ndaj vendimit të gjyqtarëve ndëshkohet me GT(gabimi I dytë me radhë) dhe konformë nenit 53/D-2 dënohet me 150€(gabimi I përsëritur)

Sjelljet e shikuesëve: Korekte dhe sportive

Për shkak të bërjes së gabimit material të Rregullave të lojës, mos evidentimi I dy pikave të shënuara të Shimës tek rezultati 64:55 ( 4` e 3`` para përfundimit të çerekut të IV) konformë nenit 53/E-11 gjyqtarët Alban Vula, Azem Hoxhaj dhe Atdhe Goçaj dënohen me 2 ndeshje mos delegim, në tempo të delegimit, në ndeshjet e ETC Superligës, ndërsa vëzhguesi I Ndeshjes Sejdi Mehmeti, konformë nenit 53/E-13 dënohet me 3 ndeshje në tempo të delegimit në ndeshjet e ETC Superligës.

Panot me reklama të sponzorëve të vendosura.

BASHKIMI- KASTRIOTI 100:72 (24:12; 26:18; 28:21; 22:21)

Gjyqtarët: Mehdi Gashi, Edmond Raça dhe Isa Prebreza.
Vëzhgues: Jakup Kasapolli.
Organizimi I ndeshjes: I Mirë
Sjelljet e akterëve: Skuadra A dhe B korekte dhe sportive
Sjelljet e shikuesëve: Sportive

Vëzhguesi Jakup Kasapolli për shkak të mos informimit të rezultatit pas përfunimit të ndeshjes, konformë nenit 34 të PG, dënohet me 2 ndeshje mos delegimi në tempo të delegimit në ndeshjet e ETC Superligës, konformë nenit 53/E-1.

Panot me reklama

V E N D I M E

1. Arben Bislimi , KB Drita , konformë nenit 53/D-1 alineja 2,të PG dënohet me 75€;
2. Adem Dushnica, KB Drita, konformë nenit 53/D-1 të PG dënohet me 50€;
3. Fisnik Mehmeti, KB Drita, konformë nenit 53/D-1 të PG dënohet me 50€;
4. Nexhat Ramadani, proçesmbajtës, dënohet me 6 muaj të kryerjes së detyrës, konformë nenit 20. Alineja 4. e Rregullores disciplinore;
5. Adin Adinoviq, KB RTV-21, konformë nenit 53/D-2 dënohet me 150€(gabimi I përsëritur)

 

6. Sejdi Mehmeti, vëzhgues, dënohet me 3 ndeshje mos delegim ne tempo të delegimit, në ndeshjet e ETC Superligës konformë nenit 53/E/13.
7. Alban Vula, gjyqtar, dënohet me 2 ndeshje mos delegim në tempo të delegimit në ndeshjet e ETC Superligës, konformë nenit 53/E-11;
8. Azem Hoxhaj, gjyqtar, dënohet me 2 ndeshje mos delegim në tempo të delegimit në ndeshjet e ETC Superligës, konformë nenit 53/E-11;
9. Atdhe Goçaj, gjyqtar, dënohet me 2 ndeshje mos delegim në tempo të delegimit në ndeshjet e ETC Superligës, konformë nenit 53/E-11;
10. KB DRITA konformë nenit 53/B-9 të PG dënohet me 100€.

VËRREJTJE:

Dënimet nën pikat 1, 2, 3, 5 dhe 10 duhet të paguhen para zhvillimit të Javës së V më 26/27 Tetor 2013.

 

TABELA PAS JAVËS SË IV-të

#EkipiNdeshjeFitoreHumbjeKosh DiferencaPike
1 Sigal Prishtina 4 4 0 114 8
2 Peja 4 3 1 67 7
3 Drita 4 3 1 -27 7
4 RTV 21 4 2 2 25 6
5 Bashkimi 4 2 2 -31 6
6 Trepça 4 1 3 -26 5
7 Kastrioti 4 1 3 -71 5
8 Besa 4 0 4 -51 4