Informatori nr.1 i Ligës së Parë të Meshkujve

13 Nëntor 2013

Në bazë të raporteve të vëzhguesëve nga Java e I-rë e zhvilluar më 09/10.Nëntor, Komesari I Garave regjistron ndeshjet si vijon:

VËLLAZNIMI – SFERA, 95:50 (25:11; 19:16; 31:12; 20:11

Gjyqtarët: Hektor Grezda, Vllaznim Rraci

Vëzhgues: Burim Koshi

Organizimi i ndeshjes: i mire

Sjellja e akterëve të ndeshjes:
Skuadra –A- korekte përveç të lojtarit Q.Gashi (292) i cili u ndëshkua me GT për sjellje jo sportive dhe për këtë konformë nenit 53/D-1 të PG dënohet me 25€.

Skuadra –B- korekte përveç të lojtarit A.Behrami(1250) i cili u ndëshkua me GT për sjellje jo sportive dhe për këtë konformë nenit 53/D-1 të PG dënohet me 25€. 

Sjelljet e shikuesëve: Sportive, numri i tyre ishte 20.

 

LL A P I - FUSHË KOSOVA

Gjyqtarët: Atdhe Goçaj,Burim Berisha

Vëzhgues: Bekim Aliu

Ndeshja nuk është zhvilluar për shkak se Palestra nuk i plotëson kushtet teknike konformë Nenit 14. Të PG.
Termini i ri i ndeshjes do të caktohet më vonë konformë nenit 41. Alineja 8 e PG.

 

NEW BORN – KAÇANIKU 109:45 (28:08; 28:15; 29:15; 24:07)

Gjyqtarët: Faton Kurshumlija, Ilhan Xhaka

Vëzhgues: Gzim Maloku

Organizimi i ndeshjes: I mire

Sjellja e akterëve të ndeshjes: Skuadra –A- dhe –B korekte korekte dhe sportive.

Sjelljet e shikuesëve: Sportive, numri I tyre ishte 50.

 

Y LL I - MALISHEVA 92:65(23:15; 19:15; 29:19; 21:16)

Gjyqtarët: Artan Gashi, Egzon Maloku

Vëzhgues: Agron Çeku

Organizimi i ndeshjes: Shumë i mire

Sjellja e akterëve të ndeshjes: Skuadra –A- dhe –B korekte korekte dhe sportive.

Sjelljet e shikuesëve: Sportive, numri I tyre ishte 150.

 

KOSOVA – LIPJANI 87:57 (23:14; 23:10; 20:15; 21:18)

Gjyqtarët: Daut Mehmeti, Albert Vërbiqi

Vëzhgues: Mehmet Xhemajli,

Organizimi i ndeshjes: I mire

Sjellja e akterëve të ndeshjes: Skuadra –A- dhe –B korekte korekte dhe sportive.

Sjelljet e shikuesëve: Sportive, numri I tyre ishte 50.

 

VENDIM

1. Lojtari Q.Gashi, (292), KB Vëllaznimi, dënohet me 25€ konformë Nenit 53/D-1 të PG,
2. Lojtari A.Behrami(1250) KB Sfera, dënohet me 25€ konformë Nenit 53/D-1 të PG,
3. Obligohet KB LLAPI që në afat prej 10 ditësh të rregullojë kushtet teknike në Palestër(vijat e fushës së basketbollit konformë Rregullave të lojës së basketbollit, Rregullimin e Semaforit) në të kundërtën nuk do të mund t`i zhvillojë ndeshjet në Palestrën e Podujevës.
4. Për zhvillimin e ndeshjes në terminin e ri, KB Llapi obligohet t`I bart shpenzimet e rrugës për KB Fushë Kososva, konformë nenit 41 alineja 9. e PG.

 

VËREJTJE:

Dënimet nën pikën 1. Dhe 2. të këtij Vendimi duhet të paguhen para zhvillimit të ndeshjes së Javës së II-të më 16/17.Nëntor 2013. Në të kundërtën lojtarët nuk kanë të drejtë loje.