Informatori nr.16 i ETC Super Ligës

3 Mars 2014

Në bazë të raporteve të vëzhguesëve nga nga Java e XVI e ETC Superliga e Kosovës e zhviluar me 28.02 dhe 01.Mars 2014. Komesari i Garave bëne regjistrimin e ndeshjeve:

P E J A – T R E P C A, 85:65 (19:12; 23:15; 17:22; 26:16)

Gjyqtaret: Faton Kurshumlija, Azem Hoxhaj, Fisnik Ramadani

Vezhgues: Alban Lumi

Organizimi i ndeshjes: I mire.

Sjelljet e akterëve: Skuadra korekte dhe sportive, Skuadra korekttte dhe sportive përveç të lojtarit JAN ORFILLA i cili është ndeshkuar me GT për shkak të sjelljeve jo sportive dhe konformë nenit 53/D-2 (gabimi i përsëritur) dënohet me 100,00€.

Sjelljet e shikuesëve: Sportive. Numri i tyre ishte 800.

Reklamat e ETC (Sponzoruesit të Ligës) dhe IPKO të vendosura

Për shkak të problemit të energjisë elektrike ndeshja ka filluar me vonesë prej 15 minutave.

 

D R I T A – B E S A, ORA 85:71 (18:15; 23:15; 20:18; 24:23)

Gjyqtaret: Daut Mehmeti, Artan Gashi, Isa Prebreza

Vezhgues: Remzi Ramadani

Organizimi i ndeshjes: I mire;

Sjelljet e akterëve: Skuadra –A- dhe –B- korekte dhe sportive.

Sjelljet e shikuesëve: Sportive. Numri i tyre ishte 5

Reklamat e ETC (Sponzoruesit të Ligës) dhe IPKO të vendosura

 

BASHKIMI – SIGAL PRISHTINA, 58:104 (19:17; 09:25; 11:31; 19:30)

Gjyqtaret: Xhelal Mumini, Xhavit Beqiri, Astrit Kasapolli,

Vezhgues: Burim Koshi

Organizimi i ndeshjes: I mire;

Sjelljet e akterëve: Skuadra –A- dhe –B- korekte dhe sportive.

Sjelljet e shikuesëve: Sportive. Numri i tyre ishte 800.

Reklamat e ETC (Sponzoruesit të Ligës) dhe IPKO të vendosura

 

R T V – 21 - KASTRIOTI, 82:101 (24:28; 15:22; 19:22; 24:29)

Gjyqtaret: Atdhe Gocaj, Hajradin Zeka, Hektor Grezda

Vezhgues: Mehmet Xhemajli

Organizimi i ndeshjes: I mire;

Sjelljet e akterëve: Skuadra –A- dhe –B- korekte dhe sportive.

Sjelljet e shikuesëve: Sportive. Numri i tyre ishte 150.

Reklamat e ETC (Sponzoruesit të Ligës) dhe IPKO të vendosura.

Për shkak të Vonesë së Policisë së Kosovës ndeshja ka filluar me vonesë prej 20 minutave. 

 

V E N D I M

1. JAN ORFILLA, KB Trepç, konformë nenit 53/D-2 dënohet me 50,00€ i cili denim duhet të paguhet para fillimit të javës së XVII(neni (neni 55 i PG).

Vërejtje: Klubeve iu perthiqet vërrejtja e fundit për respektimin e nenit 39. Alineja 7 e Propozicioneve të garave.

Komesari i Garave,
Bajrush Ademi