Informatori nr.2 i ETC SUPERLIGËS

11 Tetor 2013

I N F O R M A T O R I NR.2 I ETC SUPERLIGËS
Në bazë të raporteve të vëzhguesëve nga JAVA E II-të e ETC SUPERLIGA e zhvilluar më
09/10 Tetor 2013, Komesari i Garave bënë Regjistrimin e ndeshjeve:

P E J A - T R E P ÇA 83:63 (18:18, 29:13, 20:16, 16:16)
Gjyqtarët: Alban Vula, Arbnor Rifati, Vllaznim Rraci
Vëzhgues: Remzi Ramadani
Organizimi i ndeshjes: I mire
Sjelljet e akterëve:
Skuadra A: Korrekte pervëçë lojtarit me nr. 8 (House) i cili ndëshkohet me GT për sjellje jo sportive ndaj lojtarin Kundërshtarë per çka denohet me 50 € konform nenit 53/D -1, lojtarit me nr. 11(Ahmetbasic) ndeshkohet me GT për sjellje jo sportive per çka denohet me 50 € konform nenit 53/D -1 dhe Lojtarit me nr.14(Hysenagolli) i cili për reagim jo sportive gjithashtu ndeshkohet me GT per çka denohet me 50 € konform nenit 53/D -1.
Skuadra B: Korekte përveç të lojtarit me nr.8.(K.Prekazi) i cili ndëshkohet me GT për sjellje jo sportive me lojtarin kundërshta per çka denohet me 50 € konform nenit 53/D -1.
Sjelljet e shikuesëve: korekte dhe sportive.Numri I tyre ishte 800.
Panot e sponsorit ETC dhe IPKO – nuk ishin prezente per arsye se sponsori nuk e ka furnizuar klubin me reklama.

D R I T A - B E S A 86:77 (21:18, 19:18, 21:20, 25:21)
Gyqtarët: Mehdi Gashi, Edmond Raça, Isa Prebreza.
Vëzhgues: Alban Lumi.
Organizimi I ndeshjes I mire.
Sjelljet e aterëve: Skuaadra A dhe B korrekte dhe sportive.
Sjelljet e shikuesëve: Korrekte dhe sportive. Numri I tyre ishte 800.
Panot e sponsorit ETC – ishin prezente. Ndersa reklama e sponzorit IPKO - nuk ishte prezente per arsye se sponsori nuk e ka furnizuar klubin me reklama.

BASHKIMI - SIGAL PRISHTINA 80:106 (19:29, 24:22, 17:34, 20:21)
Gjyqtarët: Daut Mehmeti, Xhelal Mumini, Hektor Grezda.
Vëzhgues: Burim Koshi.
Organizimi I ndeshjes: I Mirë. Në bazë të Vendimit të Bordit të FBK-ës edhe pse
Sjelljet e akterëve: Skuadra A korrekte pos te trajnerit Edin Kerveshi i cili per sjellje josportive u ndeshkua me GT per çka conform nenit 53/D-1 alineja 2 ndeshkohet me 75 €. Skuadra B Korekte dhe sportive.
Sjelljet e shikuesëve: Korekte dhe sportive. Edhe pse Klubi, ka qenë I dënuar me një ndeshje pa prezencën e shikuesëve , Me vendimin e Bordit të FBK-ës është lejuar prezenca e tyre por vetëm e gjinisë femrore dhe fëmijëve. Numri i tyre ishte 200.
Panot e sponsorit ETC – ishin prezente. Ndersa reklama e sponzorit IPKO - nuk ishte prezente per arsye se sponsori nuk e ka furnizuar klubin me reklama.

R T V -21 - KASTRIOTI 89:53 (26:15, 25:13, 21:07, 17:18)
Gjyqtarët: Hajredin Zeka, Xhavit Beqiri, Ilhan Xhaka.
Vëzhgues: Tafil Hoxha
Organizimi I ndeshjes: Shumë I mire
Sjellja e akterëve: Skuadra A korekte dhe sportive përveç të Trajnerit A.Adinovic I cili ndëshkohet me GT për Shkak të shkeljes së nenit 23 alineja 3 e PG dhe dënohet sipas nenit 53/D-1,alineja 2 me 75€. Skuadra B korrekte dhe sportive.
Sjelljet e shikuesëve: Korekte dhe sportive. Numri I tyre ishte 300.
Panot e sponsorit ETC dhe IPKO – nuk ishin prezente per arsye se sponsori nuk e ka furnizuar klubin me reklama.


V E N D I M E
1. Frederick House (KB Peja) dënohet me 50€ konform nenit 53D/1 te PG.
2. Mirza Ahmedbasic (KB Peja) dënohet me 50€ konform nenit 53D/1 te PG.
3. Endrit Hysenagolli (KB Peja) dënohet me 50€ konform nenit 53D/1 te PG.
4. Korab Prekazi (KB Trepça) dënohet me 50€ konform nenit 53D/1 te PG.
5. Edin Kerveshi ( KB BASHKIMI) – denohet me 75 € konform nenit 53/D -1 alineja 2 te PG.
6. Adin Adinovic (KB RTV 21) - denohet me 75 € konform nenit 53/D -1 alineja 2 te PG.

Vërejtje:

Dënimet e cekura me lartë duhet të paguhen para fillimit të ndeshjeve të Javës së III në të kundërtën lojtarët dhe trajneri nuk kanë të drejtë loje deri sa dënimet nuk paguhen.

TABELA PAS JAVËS SË DYTË TË ETC SUPERLIGA 09/10.10.2013

1 SIGAL PRISHTINA 2 2 0 4 214-136 78 
2 PEJA                    2 2 0 4 174-115 59
3 RTV 21                 2 2 0 4 169-127 42
4 KASTRIOTI          2 1 1 3 126-157 -31
5 DRITA                 2 1 1 3 142-185 -43
6 BESA                  2 0 2 2 151-166 -15
7 TREPÇA              2 0 2 2 131-156 -25
8 BASHKIMI           2 0 2 2 132-197 -65