basketbolli

Kuvendi i suksesshëm

21 Dhjetor 2013


Kuvendi i rregullt i FBK-së që u mbajt sot në Hotelin Swiss Diamond ka kaluar suksesshëm.

Aty janë miratuar pikat e ndryshme të paraqitura në Kuvend, në mes tjerash edhe ndërrimi i llogos, pastaj ndryshime statutore si dhe është bërë zyrtarizimi i klubeve dhe shoqatave të reja.

Për të gjitha këto informatat më të hollësishme do t'ju sjellim gjatë ditës.