basketbolli

Vendim i Bordit 12.12.2013

13 Dhjetor 2013

VENDIM I BORDIT TË FBK I DATËS 12.12.2013

Pas shqyrtimit te kerkesave per anetaresimin e klubeve dhe shoqatave te reja dhe konform nenit11 te Statutit të FBK-se, Bordi i FBK muar kete:

VENDIM

1.  Aprovohen kerkesat e klubeve te basketbollit KB SFERA nga Skenderaj dhe KB KAÇANIKU nga Kaçaniku si dhe shoqatës “Sports 4 All” per anetaresim ne FBK, ndersa Kuvendi verifikon anetaresimin e tyre.

Prishtinë, 12.12.2013   

Bordi i FBK

Kryetari, Erolld Belegu