basketbolli

Vendim për Kategoritë e reja

2 Dhjetor 2013

Komesari I Garave per kategorite e reja ne baze te raporteve te vezhguesve nga ndeshjet ne kategorine e Junioreve ndermjet BashkimI- Drita dhe ne kategorine e Kadetve Grupi A NDERMJET Trepçes- Sigal Prishtines bie kete .

VENDIM

1.Ne baze te raportit te Vezhguesit nga ndeshja ne kategorin e Juniorve ndermjet Bashkimit- Drita e cila eshte dashtur te luhet me 30.11.2013 me fillim ne ora 19 nuk eshte zhvilluar ngase ekipa musafire KB.Drita fare nuk eshte paraqitur ne fushe edhe pas pritjes me shume se 30 Min .KB.Drita fare nuk ka informuar Komesarin e Garave per mos udhtimin apo shkakun e mos paraqitjes se ekipit , apo ndryshimin e Terminit te ndeshjes. Ndeshja e paluajtur regjistrohet me rezulltat zyrtar konform Nenit 44.3 te PG me 20:0 ne favor te KB.Bashkimit kurse KB.Drita I takon ZERO pike ne Tabelen e Klasifikimit .

2.Ne baze te raportit te Vezhguesit ne ndeshjen e luajtur me 30.11.2013 ne Mitrovicë ne kategorine e Kadetëve Grupi A ndermjet KB.Trepqa - KB .Sigal Prishtina tek Rezulltati 17:16 ne favor te KB.Trepqes ,3:54 min te çerekunt te dyte Trajneri I KB. Sigal Prishtines terhjek ekipen nga fusha I pakenaqur rreth ndarjes se Drejtësis . Ndeshja e luajtur ndermjet ekipeve te cekura rregistrohet me rezulltat zyrtar konform Nenit 44.4 te PG me 20:0 ne favor te KB.Trepça ,kurse KB .Sigal Prishtina I takon ZERO pike ne Tabelen e Klasifikimit.

Komesari Garave
Faton Kurshumlija