basketbolli

VENDIME NGA MBLEDHJA E BORDIT TË DATËS 02.10.2013

3 Tetor 2013

Në mbledhjen e Bordit të FBK të datës.03.10.2013 u morrën këto:

VENDIME

 

1. FBK do t'i ndihmojë klubet e ETC Superligës me nga 1,000 Euro. Këto mjete nuk do t'iu barten klubeve por do t'iu zbriten nga obligimet që këto klube kanë ndaj FBK-së.

2. Aprovohet lista e gjyqtarëve dhe vëzhguesve për edicionin 2013/2014.

3. U zgjodh Komisioni Disciplinor i FBK i cila ka këtë përbërje:

a) Fidan Hamiti

b) Nuredin Ibishi

c) Lulzim Fushtica

 

​Bordi i FBK

Prishtinë, 03.10.2013​