Shoqata e Trajnerëve

Arben Krasniqi
Ibrahim Karabeg
Fikret Shatri