Informatorë

I N F O R M A T O R I Nr.5

Në bazë të raporteve të vëzhguesëve nga ndeshjet e Javës së V-të LIGA E MESHKUJVE-GRUPI PARË të zhvilluara më 01/02.. Nëntor 2014, Komesari i Garave bënë regjistrimin e ndeshjeve:

INFORMATORI Nr.4. ETC SUPERLIGES

Në bazë të raporteve të vëzhguesëve nga ndeshjet e Javës së IV-të të ETC Superligës të zhvilluara më 25/26. Tetor 2014, Komesari i Garave bënë regjistrimin e ndeshjeve: