Informatorë

INFORMATORI Nr.3. ETC Superligës

Në bazë të raporteve të vëzhguesëve nga ndeshjet e Javës së III-të të ETC Superligës të zhvilluara më 18/19. Tetor 2014, Komesari i Garave bënë regjistrimin e ndeshjeve:

INFORMATORI Nr.2 ETC FEMRAT

Në bazë të raporteve të vëzhguesëve nga ndeshjet e Javës së II-rë të ETC LIGA E FEMRAVE të zhvilluara më 18/19. Tetor 2014, Komesari i Garave bënë regjistrimin e ndeshjeve:

INFORMATORI Nr.3. MASHKUJT GRUPI PARË

Në bazë të raporteve të vëzhguesëve nga ndeshjet e Javës së III-të të LIGËS SË MESHKUJVE GRUPI I PARË të zhvilluara më 18/19. Tetor 2014, Komesari i Garave bënë regjistrimin e ndeshjeve:

INFORMATORI Nr.3. MASHKUJT GRUPI DYTË

Në bazë të raporteve të vëzhguesëve nga ndeshjet e Javës së III-rë të LIGËS SË MESHKUJVE GRUPI I Dytë të zhvilluara më 18/19. Tetor 2014, Komesari i Garave bënë regjistrimin e ndeshjeve: