Kalendari

Java 1 13/14.10.2018
Z Mobile Prishtina : Gjimnazisti
Drita : Bashkimi
Lipjani : Penza
Kacaniku : Megasporti
Ylli 04 : Rahoveci
Java 2 20/21.10.2018
Gjimnazisti : Rahoveci
Megasporti : Ylli 04
Penza : Kacaniku
Bashkimi : Lipjani
Z Mobile Prishtina : Drita
Java 3 27/28.10.2018
Drita : Gjimnazisti
Lipjani : Z Mobile Prishtina
Kacaniku : Bashkimi
Ylli 04 : Penza
Rahoveci : Megasporti
Java 4 3 / 4 .11.2018
Gjimnazisti : Megasporti
Penza : Rahoveci
Bashkimi : Ylli 04
Z Mobile Prishtina : Kacaniku
Drita : Lipjani
Java 5 10/11.11.2018
Lipjani : Gjimnazisti
Kacaniku : Drita
Ylli 04 : Z Mobile Prishtina
Rahoveci : Bashkimi
Megasporti : Penza
Java 6 17/18.11.2018
Gjimnazisti : Penza
Bashkimi : Megasporti
Z Mobile Prishtina : Rahoveci
Drita : Ylli 04
Lipjani : Kacaniku
Java 7 24/25.11.2018
Kacaniku : Gjimnazisti
Ylli 04 : Lipjani
Rahoveci : Drita
Megasporti : Z Mobile Prishtina
Penza : Bashkimi
Java 8 1 /2.12.2018
Gjimnazisti : Bashkimi
Z Mobile Prishtina : Penza
Drita : Megasporti
Lipjani : Rahoveci
Kacaniku : Ylli 04
Java 9 8/9.12.2018
Ylli 04 : Gjimnazisti
Rahoveci : Kacaniku
Megasporti : Lipjani
Penza : Drita
Bashkimi : Z Mobile Prishtina