Informatori nr.12 i ETC SUPERLIGA

9 December 2013

Në bazë të raporteve të vëzhguesëve nga Java e XII e ETC SUPERLIGËS të zhvilluara më 07/08.12.2013, Komesari i garave bënë regjistrimin e ndeshjeve:

SIGAL PRISHTINA – KASTRIOTI 129:63(35:13; 31:15; 25:14; 28:21)

Gjyqtarët: Hajredin Zeka, Xhavit Beqiri, Ilhan Xhaka

Vëzhgues: Remzi Ramadani

Organizimi i ndeshjes: I mirë

Sjelljet e akterëve: Skuadra <A> dhe <B> korekte dhe sportive.

Sjelljet e shikuesëve: Sportive. Përveç rastit kur vendoset një transparent me ofendim ndaj Kryetarit të Federatës i cili pas vërrejtjes së dhënë nga ana e referëve largohet. Numri I tyre ishte 200.

Reklamat e ETC (sponzorit) dhe IPKO të vendosura.

P E J A - B E S A 88:69 (17:19; 21:14; 31:25; 19:11)

Gjyqtarët: Arbnor Rifati, Mehdi Gashi, Isa Prebreza

Vëzhgues: Burim Koshi

Organizimi i ndeshjes: I mirë

Sjelljet e akterëve: Skuadra <A> dhe <B> korekte dhe sportive.

Sjelljet e shikuesëve: Sportive. Numri I tyre ishte 200.

Reklamat e ETC (sponzorit) dhe IPKO të vendosura.

D R I T A - R T V – 21 88:75 (26:12; 19:21; 25:20; 18:20)

Gjyqtarët: Alban Vula, Edmond Raça, Azem Hoxhaj.

Vëzhgues: Lulzim Maloku

Organizimi i ndeshjes: I mirë

Sjelljet e akterëve: Skuadra <A> korekte dhe sportive dhe <B> korekte dhe sportive, përveç të lojtarit me numër 15 J.Price, për shkak të reagimit jo sportive ndëshkohet me GT, dhe konformë nenit 53/D-1 alineja 1. E PG dënohet me 50€.

Sjelljet e shikuesëve: Sportive. Numri I tyre ishte 100.

BASHKIMI – T R E P ÇA 71:85 (18:14; 12:24; 20:22; 21:25)

Gjyqtarët: Faton Kurshumlija, Daut Mehmeti, Xhelal Mumini,

Vëzhgues: Alban Lumi

Organizimi i ndeshjes: I mirë

Sjelljet e akterëve: Skuadra <A> korekte dhe sportive përveç të trajnerit Edin Kërveshi i cili ndëshkohet me GT për sjellje jo sportive, e konformë nenit 53/D-2 të PG (gabimi i përsëritur)dënohet me 150€, Skuadra <B> korekte dhe sportive.

Sjelljet e shikuesëve: Për shkak të hudhjeve të gjësendeve të buta,konformë nenit 53/B 

1.dënohet me 50€; për shkak të hudhjeve të gjësendeve të forta, konformë nenit 53/B-9 të PG dënohet me 100€; për shkak të hudhjeve të gjësendeve plasëse,(petardeve) konformë nenit 53/B-10 dënohet me 150€; Për shkak të zbrazjes se pjesërishme të palestrës nga shikuesit 2,51 minuta para përfundimit të ndeshjes, konformë nenit 53/B-10 alineja 3.

Dënohet me një(1) ndeshje pa pranin e shikuesëve.

Numri I tyre ishte 700.

Reklamat e ETC (sponzorit( dhe IPKO të vendosura.

V E N D I M

1. J.Price, KB RTV-21, konformë nenit 53/B-1 alineja 1. e PG dënohet me 50€;

2. Edin Kërveshi, KB BASHKIMI, konformë nenit 53/D-2 e PG(gabimi I përsëritur)

3. KB BASHKIMI, konformë nenit 53/B-1. të PG dënohet me 50€;

4. KB BASHKIMI, konformë nenit 53/B-9 të PG dënohet me 100€;

5. KB BASHKIMI, konformë nenit 53/B-10 të PG dënohet me 150€;

6. KB BASHKIMI, konformë nenit 53/B-10 alineja 3 e PG, dënohet me një(1) ndeshje dënohet me 150€; pa pranin e shikuesëve në ndeshjen e radhës si vendas.