Informatori nr.2 i Ligës së Parë të Meshkujve

18 November 2013

Në bazë të raporteve të vëzhguesëve nga Java e II-rë e zhvilluar më 16/17 Nëntor, Komesari I Garave regjistron ndeshjet si vijon:

SKENDERAJ – LLAPI ( 20:21;22:25; 14:20; 13:13 )

Gjyqtarët: Ilhan Xhaka dhe Isa Prebreza

Vëzhgues: Elvira Dushku

Organizimi i ndeshjes: i mire

Sjellja e akterëve të ndeshjes:

Skuadra –A- korekte përveç të lojtarit Arbëror Meta i cili u ndëshkua me GT për sjellje jo sportive dhe për këtë konformë nenit 53/D-1 të PG dënohet me 25€. Skuadra –B- korekte dhe sportive

Sjelljet e shikuesëve: Sportive, numri i tyre ishte 30.

 

FUSHË KOSOVA – Y L L I 76:82 (17:17; 24:19; 19:21; 16:25)

Gjyqtarët: Azem Hoxhaj dhe Kushtrim Çoçaj

Vëzhgues: Gëzim Maloku

Organizimi i ndeshjes: i mire

Sjellja e akterëve të ndeshjes: Skuadra –A- korekte përveç të lojtarit Muhamed Berisha i cili u ndëshkua me GT për sjellje jo sportive dhe për këtë konformë nenit 53/D-1 të PG dënohet me 25€. Skuadra –B- korekte dhe sportive

Sjelljet e shikuesëve: Sportive, numri i tyre ishte 100.

 

KAÇANIKU – VËLLAZNIMI 50:102 (12:22; 16:30; 06:24; 16:26)

Gjyqtarët: Mehdi Gashi dhe Burim Berisha

Vëzhgues: Njazi Reçica

Organizimi i ndeshjes: I mire

Sjellja e akterëve të ndeshjes: Skuadra –A- dhe –B korekte korekte dhe sportive.

Sjelljet e shikuesëve: Sportive, numri I tyre ishte 50.

 

MALISHEVA – NEW BORN 71:85 (16:25: 19:24; 16:19; 20:17)

Gjyqtarët: Urim Hasani dhe Hysen Hasani

Vëzhgues: Agron Çeku

Organizimi i ndeshjes: Shumë i mire

Sjellja e akterëve të ndeshjes: Skuadra –A- dhe –B korekte korekte dhe sportive.

Sjelljet e shikuesëve: Sportive, numri I tyre ishte 50

 

KOSOVA – S F E R A 43:85

Gjyqtarët: Faton Kurshumlija dhe Srtan Gashi.

Vëzhgues: Mehmet Xhemajli,

Organizimi i ndeshjes: I mire

Sjellja e akterëve të ndeshjes: Skuadra –A- dhe –B korekte korekte dhe sportive.

Sjelljet e shikuesëve: Sportive, numri I tyre ishte 50.

 

VENDIM

1. Lojtari Muhamet Berisha KB Fushë Kosova , dënohet me 25€ konformë Nenit 53/D-1 të PG,

2. Lojtari Arbëror Meta,KB Skenderaj, dënohet me 25€ konformë Nenit 53/D-1 të PG,

VËREJTJE

Dënimet nën pikën 1. Dhe 2. të këtij Vendimi duhet të paguhen para zhvillimit të ndeshjes së Javës së II-të më 16/17.Nëntor 2013. Në të kundërtën lojtarët nuk kanë të drejtë loje.

Vezhguesit e deleguar në ndeshjet e Ligës së Parë të Meshkujve nuk duhet të kryejnë detyra të tjera në ndeshjen e deleguar (mbajtja e proçesverbalit dhe mbajtja e kohës) në të kundërtën nuk do të delegohen në ndeshjet e kësaj Lige.