R I K U J T I M

  • R I K U J T I M
5 Shtator 2014

Rikujtohen klubet se  ndryshimi i rregullave të basketbollit i detyron Klubet apo pronarët e palestrave dhe sallave sportive ku do të zhvillohen ndeshjet e basketbollit, të paisen me aparaturën e 14 sekondshit në të kundërtën, në palestrat dhe sallat të cilat nuk e posedojnë këtë aparatur, nuk do të mund të zhvillohen ndeshjet në organizim të FBK-së

 

Pasi që semaforët në Palestra dhe salla kryesisht  i kanë  vendos SPORTING dhe MEGASPORT klubet mund  t`iu drejtohen pronarëve të këtyre dy firmave: Fatmir Godenit - tel 049/116368 dhe Tomor Rezniqi tel.049/111511.

 

Nëse Klubeve iu nevoitet mbështetia, Federata do t`i mbështes në kërkesën e cila do t`iu drejtohet  pronarëve të palestrave.