Vendimet e Komisionit të Arbitrazhit

 • Vendim i Komisionit të Arbitrazhit të FBK-së i datës 05.12.2023

 • Vendim i Komisionit Arbitrar i datës 10.05.2023

 • Vendim i Komisionit Arbitrar i datës 01.05.2023

 • Vendim i Komisionit Arbitrar i datës 13.04.2023 - ankesa e z. Endrit Basha

 • Vendim i Komisionit Arbitrar i datës 16.03.2023 - Ankesa e KB Trepça

 • Vendim i Komisionit Arbitrar i datës 12.03.2023 - Ankesa e KB Sigal Prishtina dhe KB Vëllaznimi.

 • Vendim i Komisionit Arbitrar i datës 09.03.2023 - Ankesa e KB Vëllaznimi

 • Vendimi i Komisionit Arbitrar i datës 11.02.2023 - Ankesa e KB Trepça

 • Vendimi i Komisionit Arbitrar i datës 06.09.2022 - Daniel Lekndreaj

 • Vendim i Komisionit Arbitrar i datës 18.05.2022- Ankesa e KB Peja

 • Vendimi i Komisionit Arbitrar i datës 07.05.2021 - Ankesa e KB Pjea

1
Supported by:
General Sponsor:
Golden Sponsors:
Silver Sponsors:
Youth Basketball supporters:
Supported by:
General Sponsor:
Golden Sponsors:
Silver Sponsors:
Youth Basketball supporters: