Dokumentet

 • STATUTI I FBK-SË

 • RREGULLORE E PUNËS SË KUVENDIT TË FEDERATËS SË BASKETBOLLIT TË KOSOVËS

 • RREGULLORE MBI PUNËN E KËSHILLIT MBIKQYRËS

 • RREGULLORE E PUNËS SË BORDIT TE FBK

 • RREGULLORE PER ORGANIZIMIN E BRENDSHEM TE FBK-SE

 • RREGULLORJA DISIPLINORE

 • RREGULLORJA E PERFAQESUESEVE TE KOSOVES

 • RREGULLORE MBI TË DRJETAT DHE TRANSMETIMET AUDIO VIZUALE

 • RREGULLORJA PËR AGJENTË/KOMPANITË E KONTRAKTUARA PËR SPONSORIZIM TË FBK-SË

 • RREGULLORE E KOMISIONEVE KESHILLEDHENESE TE FBK-se

 • RREGULLORJA MBI PUNËN E KOMISIONIT ARBITRAR TË FBK-SË

 • PROPOZICIONET E GARAVE PËR GARAT NË KATEGORINË E SENIORËVE, EDICIONI 2020/21

 • UDHËZUESI PËR RIKTHIMIN NË FUSHAT E BASKETBOLLIT/VERSIONI 3.0

 • DEKLARATA COVID-19

 • PROPOZICIONET E GARAVE PËR GARAT NË KATEGORITË E REJA, EDICIONI 2020/21

1 2 3