Konkurset

  • KONKURS PËR ZGJEDHJEN E KOMESARIT TË GARAVE PËR KATEGORITË E REJA NË FEDERATËN E BASKETBOLLIT TË KOSOVËS

  • KONKURS PËR ZGJEDHJEN E SEKRETARIT TË PËRGJITHSHËM TË FEDERATËS SË BASKETBOLLIT TË KOSOVËS

  • KONKURS PËR ORGANIZIM TË TURNEUT FINAL TË IPKO KUPËS SË KOSOVËS 2016

  • KONKURS 20.08.2014

1