Vendimet

 • VENDIMET E BORDIT TË FBK-së TË DATËS 11.05.2022

 • VENDIMET E BORDIT TË FBK-së TË DATËS 05.05.2022

 • VENDIMET E BORDIT TË FBK-së TË DATËS 08/03/2022

 • VENDIM I FBK-se 10.02.2022

 • VENDIMET E BORDIT TE FBK-se te DATES 03.02.2022 Prishtine

 • VENDIM I BORDIT TE FBK-se 24.01.2022

 • Vendimet e Bordit të FBK-së të datës 23.12.2021, Prishtinë

 • Vendimet e Bordit të FBK-së të datës 01.11.2021, Prishtinë

 • VENDIM I BORDIT TE FBK I DATES 11.10.2021

 • VENDIMET E BORDIT TE FBK 07.09.2021

 • VENDIMET E BORDIT TE FBK-se 02.08.2021

 • Vendimet e Bordit të FBK-së të datës 06/07.2021, Prishtinë

 • 2021-05-07 - Vendimi ne Ankesen e KB Peja

 • Vendim-05-05

 • VENDIM I BORDIT TE FBK-se 28.04.2021

1 2 3 4
Supported by:
General Sponsor:
Golden Sponsors:
Silver Sponsors:
Youth Basketball supporters:
Supported by:
General Sponsor:
Golden Sponsors:
Silver Sponsors:
Youth Basketball supporters: