Vendimet e Bordit të FBK-së

  • VENDIMET E BORDIT TE FBK-SE 06.02.2020

  • VENDIMET E BORDIT TE FBK-SE 30.01.2020

  • VENDIMET E BORDIT TE FBK-SE 22.01.2020

  • VENDIMET E BORDIT TE FBK-SE 17.01.2020

  • VENDIMET E BORDIT TE FBK-SE 16.01.2020

  • VENDIMET E BORDIT TE FBK-SE 14.01.2020

  • VENDIMET E BORDIT TË FBK-së TË DATËS 28/07/2022

1 2 3 4 5 6
Supported by:
General Sponsor:
Golden Sponsors:
Silver Sponsors:
Youth Basketball supporters:
Supported by:
General Sponsor:
Golden Sponsors:
Silver Sponsors:
Youth Basketball supporters: