Stobi Flips SUPERLIGA U18

LIGA U18

Stobi Flips LIGA U16 LINDJE

Stobi Flips LIGA U16 PERENDIM

Stobi Flips SUPERLIGA U16

Stobi Flips LIGA U16 VAJZA

Stobi Flips LIGA U14 LINDJE

Stobi Flips LIGA U14 PERENDIM

Stobi Flips LIGA U12 LINDJE

Stobi Flips LIGA U12 PERENDIM

LIGA U16

Friendly

Superkupa e Kosovës

LIGA E DYTE E MESHKUJVE PERENDIM

Kupa e Kosoves U16

Kupa e Kosoves U16 Vajzat

Kupa e Kosoves U14

Kupa e Kosoves U12

Kupa Final 8 e Kosoves

Final Eight Kupa e Kosoves

Kupa e Kosoves Femrat

Kupa e Kosoves Liga e Pare

YDF International tournament U14 Boys-Girls

Prince Caffe Superliga

LIGA E PARE E MESHKUJVE

Superliga e Femrave

LIGA E PARE E FEMRAVE

LIGA E DYTE E MESHKUJVE

SUPERLIGA U18

SUPERLIGA U16

SUPERLIGA U14

Liga U18

Liga U16 Lindje

Liga U16 Perendim

Liga U14

Liga U12 Lindje

Liga U12 Perendim

Liga U16 Vajzat

Liga U14 Vajzat

Superkupa e Femrave

LIGA E VETERANËVE

Superkupa e Kosovës

Kupa e Kosoves Superliga U18

Kupa e Kosoves Superliga U16

Kupa e Kosoves Superliga U14

Kupa e Kosoves Femrat

Kupa e Kosoves Meshkuj

Kupa e Liges se Pare

YDF International tournament Boys-Girls