Vendimet e komisionit të garave

 • Vendimi nr.11/2023-Komisioni i Garave

 • Vendimi nr.10./2023-Komisioni i Garave

 • Arsyetimin nr.09/2022

 • Vendimi nr.09/2022

 • Vendimi dhe arsyetimi nr.08/2022

 • Vendimi nr.07/2022

 • Arsyetimi i Vendimit nr.07/2022

 • Vendimi nr.06/2022- Komisioni i Garave

 • Arsyetimi i vendimit nr.06/2022-Komisioni i Garave

 • Vendimi dhe Arsyetimi Nr.5/2022- Komisioni i Garave

 • Liga e Parë- Informatori Nr.3/2022

 • Liga e Parë- Informatori Nr.2/2022

 • Vendimi dhe Arsyetimi i Komisionit të Garave Nr.4-2022

 • Liga e Parë- Informatori Nr.1/2022

 • Vendimi i Komisionit të Garave Nr.3-2022

1 2
Supported by:
General Sponsor:
Golden Sponsors:
Silver Sponsors:
Youth Basketball supporters:
Supported by:
General Sponsor:
Golden Sponsors:
Silver Sponsors:
Youth Basketball supporters: