Vendimet e komisionit të garave

  • Informatori Nr.6/2022- Prince Caffe Superliga

  • Informatori Nr.5/2022- Prince Caffe Superliga

  • Informatori Nr.4/2022- Prince Caffe Superliga

  • Informatori Nr.3/2022- Prince Caffe Superliga

  • Informatori Nr.2/2022- Prince Caffe Superliga

  • Informatori Nr.1/2022- Prince Caffe Superliga

1 2 3
Supported by:
General Sponsor:
Golden Sponsors:
Silver Sponsors:
Youth Basketball supporters:
Supported by:
General Sponsor:
Golden Sponsors:
Silver Sponsors:
Youth Basketball supporters: