Vendimet e Bordit të FBK-së

 • VENDIMET E BORDIT TE FBK-SE 28.10.2020

 • VENDIMET E BORDIT TE FBK-SE 04.10.2020

 • VENDIMET E BORDIT TE FBK-SE 30.09.2020

 • VENDIMET E BORDIT TE FBK-SE 28.09.2020

 • VENDIMET E BORDIT TE FBK-SE 24.08.2020

 • VENDIMET E BORDIT TE FBK-SE 21.08.2020

 • VENDIMET E BORDIT TE FBK-SE 30.07.2020

 • VENDIMET E BORDIT TE FBK-SE 09.07.2020

 • VENDIMET E BORDIT TE FBK-SE 19.05.2020

 • VENDIMET E BORDIT TE FBK-SE 07.07.2020

 • VENDIMET E BORDIT TE FBK-SE 10.06.2020

 • VENDIM I BORDIT EKZEKUTIV PER PLASMAN 19.05.2020

 • VENDIMET E BORDIT TE FBK-SE 19.05.2020

 • VENDIMET E BORDIT TE FBK-SE 31.03.2020

 • VENDIMET E BORDIT TE FBK-SE 13.03.2020

1 2 3 4 5 6
Supported by:
General Sponsor:
Golden Sponsors:
Silver Sponsors:
Youth Basketball supporters:
Supported by:
General Sponsor:
Golden Sponsors:
Silver Sponsors:
Youth Basketball supporters: