Kriteret per Licencim dhe Garim ne FBK per edicionin 2021/22

  • TE DHENAT E ORGANIZATES DHE APLIKUESIT

  • SIGURIMI I LOJTARËVE TRAJNERËVE ELITARË

  • PROCEDURA

  • PLANI FINANCIAR TEMPLATE

  • MARRËVESHJA PËR RIPROGRAMIM TË BORXHIT

  • LISTA E KONTRATEVE ME LOJTARE dhe TRAJNERE

1
Supported by:
General Sponsor:
Golden Sponsors:
Silver Sponsors:
Youth Basketball supporters:
Supported by:
General Sponsor:
Golden Sponsors:
Silver Sponsors:
Youth Basketball supporters: